EarthView 5.16.3

EarthView 5.16.3

DeskSoft – 17MB – Shareware – Windows
ra khỏi 8 phiếu
4 Stars User Rating
EarthView is a dynamic desktop wallpaper and screen saver, which displays beautiful views of the earth with daylight and night shadows. It produces colorful, high quality, high resolution images for every screen resolution - even beyond 1600x1200! The program supports map and globe views, urban areas, city lights, atmospheric effects, clouds, local time display and much more. EarthView supports different maps that show our planet earth in different ways, like photographic or artistic. Many options allow total customization of all view parameters. EarthView has won many awards for its absolutely breathtaking images.

Tổng quan

EarthView là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi DeskSoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của EarthView là 5.16.3, phát hành vào ngày 10/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 5.16.2, được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

EarthView đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 17MB.

Người sử dụng của EarthView đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho EarthView!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có EarthView cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
DeskSoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản